BEZPŁATNE SEMINARIUM ONLINE: GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – PONIEDZIAŁEK 27.09.2021

 

FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH (FPP) zaprasza na BEZPŁATNE seminarium on-line w dniu 27 września 2021: Gospodarka o Obiegu Zamkniętym – wyzwanie i szansa, Ekonomiczne i prawne aspekty związane z wdrażaniem w Polsce. Wydarzenie jest organizowane przez Komitet Energii i Środowiska FPP.

W sesji II: Wykorzystanie odpadów przemysłowych, jako prelegent weźmie udział Pan Adrian Szymański, Prezes Zarządu KGHM Metraco SA.

LINK do seminarium: https://bit.ly/3yU80XG  W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konferencji.
ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM
PROGRAM SEMINARIUM

Stoimy przed wyzwaniami związanymi z koniecznością implementacji wielu dyrektyw unijnych mających na celu rozwój gospodarki obiegu zamkniętego, zmiany systemów gospodarowania odpadami oraz ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych. Z tego powodu niezbędna jest dyskusja nad kształtem narzędzi, które mogą pomóc zarówno Polsce, jak i przedsiębiorcom osiągnąć wymogi unijne, a te narzędzia w przypadku tworzyw sztucznych to m.in.: systemy ROP, systemy depozytowo-kaucyjne, plastic tax, ekoprojektowanie.

W założeniach „Mapy drogowej GOZ dla Polski” zauważa się potrzebę zmiany legislacji, by zwiększyć gospodarcze wykorzystanie ubocznych produktów spalania (UPS). W tym obszarze tkwi ogromny potencjał. Dlatego tez konieczne są zmiany legislacyjne i faktyczne w obszarze zamówień publicznych, aby uruchomić ten potencjał i umożliwić zamykanie obiegów w przypadku wielu rodzajów odpadów poprzemysłowych.

Obecnie promowana na świecie jest gospodarka zasobooszczędna, gdzie najistotniejszym elementem jest rozwój efektywnych metod odzysku materiałowego, które maksymalizują wykorzystanie odpadów jako zasobów. Jedna z największych szans jest możliwość stworzenia nowoczesnego i efektywnego systemu zarządzania odpadami oraz zamkniecie obiegu tworzyw sztucznych poprzez stworzenie nowych mocy recyklingowych w Polsce.