Bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami – Wsparcie na rozwój firmy”

Szanowni  Państwo,
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  w Legnicy  ma przyjemność zaprosić zainteresowanych  przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie  informacyjne pn. „Środa z Funduszami – Wsparcie na rozwój firmy”

Pracownicy Punktu oraz zaproszeni goście przedstawią uczestnikom  możliwości uzyskania unijnego wsparcia na inwestycje prorozwojowe firm.

Gościem specjalnym będzie między innymi przedstawiciel Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – odpowiedzialnej bezpośrednio  za prowadzenie konkursów dla przedsiębiorców.

Spotkanie odbędzie  się 6 lipca 2016 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Legnicy na ul. Rycerskiej 24 – budynek Letia Business Center (wejście również od ul. Murarskiej 3), w sali „FEBE”, I piętro.

Zgłoszenia uczestnictwa można przesyłam do Biura Związku lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy: pife.legnica@dolnyslask.pl oraz telefoniczną: (76) 723 54 80

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Na miejscu udostępnione zostaną materiały informacyjne.

Budynek, w którym odbędzie się spotkanie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.