Biała Księga Innowacyjności

Biała Księga Innowacyjności

Zapraszamy do konsultacji Białej Księgi Innowacyjności, dokumentu, który ma stanowić pełny opis procesu rozwoju innowacji, wraz ze wskazaniem występujących barier i utrudnień w ich wprowadzeniu. Została ona przygotowana przez Radę ds. Innowacyjności powołaną przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument ten stanie się punktem wyjścia do stworzenia „dużej ustawy o innowacyjności”. Prace nad nowymi przepisami podjęła Rada ds. Innowacyjności wraz z Międzyresortowym Zespołem ds. Innowacyjności, powołanym 18 stycznia 2016 r.

Biała Księga tworzona jest w oparciu o doświadczenia wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych projektów.

Konsultacje on-line potrwają do 15 kwietnia 2016 r.

Konsultacje publiczne pozwolą wykorzystać doświadczenia praktyków i teoretyków którzy często lepiej i celniej niż administracja potrafią wskazać ograniczenia i utrudnienia. Na tej podstawie przygotowane zostaną konkretne propozycje zmian, które lepiej odpowiedzą na obecne problemy.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Źródło:

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/biala-ksiega-innowacyjnosci/

http://www.nauka.gov.pl/biala-ksiega-innowacji-zglos-propozycje/