Barbórka w Zagłębiu Miedziowym

Jak co roku, górnicy z KGHM Polska Miedź S.A. kultywują tradycje związane z branżowym świętem Barbórki. Główne uroczystości w tym roku odbędą się 1 i 4 grudnia w Lubinie. Centralne obchody barbórkowego święta w KGHM rozpoczną się 1 grudnia o godzinie 14.00 ceremonią wręczenia odznaczeń państwowych, szpad górniczych i wyróżnień jubileuszowych w Centrum Kultury „Muza”.…

Czynniki warunkujące atrakcyjność inwestycji w górnictwie i jego otoczeniu

Zapraszamy do udziału w Sesji Czynniki warunkujące atrakcyjność inwestycji w górnictwie i jego otoczeniu, która odbędzie się 21.11.2017 w godz. 14:00 – 16:30 w Auli Dużej A Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdjęcie promujące sesję pochodzi z zasobów KGHM Polska Miedź SA. http://pkg.edu.pl/sesja/czynniki-warunkujace-atrakcyjnosc-inwestycji-w-gornictwie-i-jego-otoczeniu/ Sesja zorganizowana zostanie przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Związek…

Seminarium „Udział Polski w Inicjatywie UE na rzecz surowców”

6 listopada br w Brukseli odbyło się seminarium „Udział Polski w Inicjatywie UE na rzecz surowców” (Polish Contribution to the EU Raw Materials Initiative), organizowane przez Związek Pracodawców Polska Miedź w ramach tygodnia surowców mineralnych. W seminarium wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych w osobach p. Elizy Kończyk, Martyny Perek, przedstawiciele Komisji Europejskiej: Gwenole Cozigou,…

IV Polski Kongres Górniczy

IV Polski Kongres Górniczy odbędzie się w dniach 20-22.11.2017 r. w Krakowie, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33. Kongres odbędzie się pod hasłem: Surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju? Celem Polskiego Kongresu Górniczego jest m.in. określenie roli i miejsca górnictwa w dobie…