Śniadanie biznesowe

Serdecznie zapraszam na Śniadanie biznesowe. Spotkanie odbędzie się 31 maja  2017 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek – ul. Budowniczych LGOM 20 Podczas spotkania w miłej i przyjaznej atmosferze, przy dobrej kawie będą Państwo mieli okazję wysłuchania krótkiej prezentacji na temat roli i znaczenia zakupów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw…

Seminarium pt. „Reforma prawa ochrony danych osobowych”

W dniu 18 maja odbyło się Seminarium pt. „Reforma prawa ochrony danych osobowych”, przygotowana  przez naszą Firmę członkowską Putz /Skrobich Kancelaria Prawna. W Seminarium uczestniczyli przedstawiciele Firm członkowskich Związku. Program seminarium obejmował  zagadnienia związane z reformą prawa ochrony danych osobowych – rok przed wejściem w życie.

Konferencja pt. „Surowce dla gospodarki Polski” – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji pt. „Surowce dla gospodarki Polski”, która odbędzie się 23 maja 2017 roku w godz. 12:00-16:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Aula Główna, pawilon A-0, I piętro). Patronat Honorowy nad Konferencją objął Prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Organizatorami są:…

Szkolenie pt. „Analiza ekonomiczno-finansowa dla zarządzających projektami

W dniach 09 – 10.05. 2017 roku odbyło się szkolenie pt. „Analiza ekonomiczno-finansowa dla zarządzających projektami”. Szkolenie skierowane było do wszystkich osób, które są zaangażowane w zarządzanie projektami a cele szkolenia to przede wszystkim: · prezentacja struktury podstawowych elementów sprawozdania finansowego, · wyjaśnienie wpływu operacji zachodzących w przedsiębiorstwie na prezentowane w sprawozdaniu wielkości, · wykształcenie…