W jaki sposób rozpocząć mediacje w Centrum Mediacji przy ZPPM?

Jeśli strony zdecydowały się na pomoc mediatora bez udziału sądu, w  pierwszej kolejności powinny złożyć wniosek o  wszczęcie mediacji. Mediacje rozpoczną się, jeżeli obydwie strony sporu wyrażą zgodę na udział w mediacji. Co należy zrobić, żeby rozpocząć mediację w Centrum Mediacji przy ZPPM? Złożyć wniosek do Centrum Mediacji przy ZPPM Wzór wniosku o przeprowadzenie mediacji WNIOSEK…

Centrum Mediacji przy Związku Pracodawców Polska Miedź

Centrum Mediacji przy Związku Pracodawców Polska Miedź w Lubinie zostało powołane, aby służyć pomocą w rozwiązywaniu sporów pracowniczych oraz wszelkich sporów cywilnych, w tym gospodarczych w drodze mediacji. Celem działalności Centrum Mediacji jest także promocja i rozwój mediacji alternatywnej wobec sądownictwa powszechnego metody rozwiązywania sporów poprzez współpracę ze środowiskami pracodawców i przedsiębiorców w zakresie popularyzacji…