Chemikalia – uściślenie wymogów dotyczących rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne projektu rozporządzenia REACH (Rozporządzenie 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 16 listopada 2020 r.

Komisja zamierza zmienić niektóre aspekty prawodawstwa dotyczącego rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów („rozporządzenie REACH”).

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej, przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności przemysłu chemicznego w UE. REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych – nie tylko stosowanych w procesach przemysłowych, ale także w naszym codziennym życiu, na przykład w produktach czyszczących, farbach.

REACH nakłada na firmy obowiązek przeprowadzenia badań dowodowych. Dla zachownaia zgodności z rozporządzeniem, firmy muszą zidentyfikować i zarządzać ryzykiem, związanym z substancjami, które produkują i wprowadzają na rynek w UE. Muszą wykazać wobec ECHA, w jaki sposób można bezpiecznie stosować substancję, i mają obowiązek przekazać użytkownikom informacje o środkach zarządzania ryzykiem.

Celem jest doprecyzowanie niejasnych lub niespójnych sformułowań oraz zaktualizowanie wymogów dotyczących danych, tak aby można było łatwiej zidentyfikować i ocenić substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajdują projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem..
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11993-Clarification-of-requirements-for-the-Registration-Evaluation-Authorisation-and-Restriction-of-Chemicals  
Źródło: Komisja Europejska
 
Sorry, no attachments exist.