Ciekawe linki

Organizacje międzynarodowe zrzeszające przemysł wydobywczy i producentów metali:
www.euromines.org – Euromines-organizacja zrzeszająca europejskie firmy z branży wydobywczej
www.tezebni-unie.cz – Tezebni-Unie-organizacja zrzeszająca firmy z branży wydobywczej w Republice Czeskiej
www.enmr.nu – Europejska Sieć Regionów Górniczych (European Network of Mining Regions)
www.eurometaux.org/content/default.asp – Eurometaux – organizacja zrzeszająca europejskich producentów metali
www.etpsmr.org – Europejska Platforma Technologiczna dotycząca zrównoważonego wykorzystania zasobów mineralnych
Instytucje oferujące zniżki członkom ZPPM :
OTREK
Instytut Zarządzania

Inne organizacje:
www.kpp.org.pl – Konfederacja Pracodawców Polskich
www.bpcc.org.pl – Polsko – Brytyjska Izba Przemysłowo – Handlowa
www.ilo.org/global/lang–en/index.htm – Międzynarodowa Organizacja Pracy