Cyberbezpieczeństwo – przegląd przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych – ostateczna faza konsultacji

Komisja Europejska jest w trakcie ostatniej fazy konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych poprzedzających przyjęcie tekstu projektu nowej Dyrektywy (m.in. NIS Directive (EU) 2016/1148).

Ostateczny termin na wysłanie opinii przed przyjęciem dyrektywy przez KE to 18 marca 2021 r.

Transformacja cyfrowa stwarza możliwości, może jednak także stwarzać zagrożenia dla gospodarki i społeczeństwa. Pomimo postępów w zakresie unijnych przepisów zdolności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa nadal są nierówne w całej UE i oferują niewystarczającą ochronę przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

Celem konsultacji jest zebranie zróżnicowanych opinii i doświadczeń od wyżej wymienionych zainteresowanych stron. Oczekuje się, że wszystkie te różne grupy zainteresowanych stron będą dysponować istotnymi informacjami i spostrzeżeniami na temat działań podjętych w celu wdrożenia dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji, a także będą zainteresowane kształtowaniem debaty na temat możliwych opcji na przyszłość oraz posiadać opinie w tej sprawie. Konsultacje z zainteresowanymi stronami mają dwa cele: • zgromadzenie opinii na temat wdrażania dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji w celu wsparcia analizy dotyczącej oceny retrospektywnej dyrektywy, • zgromadzenie opinii na temat skutków ewentualnych przyszłych zmian aktu prawnego w celu wsparcia oceny perspektywicznej. Konsultacje będą zawierały pytania o charakterze ogólnym mające na celu zebranie informacji zwrotnych od ogółu społeczeństwa oraz bardziej szczegółowe pytania techniczne skierowane do ekspertów.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajdują się wniosek dotyczący dyrektywy, załącznik do wniosku oraz streszczenie oceny skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12475-Revision-of-the-NIS-Directive
Źródło: Komisja Europejska