Deblowy Turniej Tenisowy 2015

W imieniu KGHM Polska Miedź i Związku Pracodawców Polska Miedź
serdecznie zapraszam na
Deblowy Turniej Tenisowy
o Puchar KGHM Polska Miedź
i Związku Pracodawców Polska Miedź

Eliminacje Turnieju odbędą się w czterech miastach od godziny 10.00:
9 maja 2015 r. w Polkowicach – Korty przy ul. 3 Maja
16 maja 2015 r. w Głogowie – Korty przy ul. Rudnowskiej 17B
23 maja 2015 r. w Legnicy – Korty przy ul. Bielańskiej 29
30 maja 2015 r. w Lubinie – przy ul. Odrodzenia 28b

Turniej finałowy odbędzie się dnia 13 czerwca 2015 r. w Legnicy – Korty przy ul. Bielańskiej 29

W turnieju mogą startować pracownicy KGHM Polska Miedź oraz firm zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska Miedź, którzy nie byli klasyfikowani na seniorskich listach zawodniczych macierzystych związków tenisowych w ciągu ostatnich 10 lat oraz nie są trenerami lub instruktorami.
Do 30 kwietnia 2015 r. odbędą się również turnieje eliminacyjne w spółkach KGHM Polska Miedź w Chile, Kanadzie i USA.
Wyrażamy nadzieję, że uczciwe sportowe współzawodnictwo w gronie przyjaciół, których łączy piękna wspólna pasja i wzajemny szacunek, spotka się z Państwa licznym zainteresowaniem.

Turniej ma otwartą formułę, jest rozgrywany według zasad zawartych
w regulaminie dostępnym w biurze kortów oraz w załączniku.
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa
do dnia 8 maja 2015r. telefonicznie, drogą elektroniczną lub do biura kortów.

Kontakt:
k.sroga@kghm.pl ;  tel. 76 7480665
stelmach@pracodawcy.pl ; tel.76 8478585

Z poważaniem
Herbert Wirth
Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Prezes Związku Pracodawców Polska Miedź