Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 – konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.
Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 (DSI 2030) stanowić będzie podstawowy dokument realizujący cele i kierunki polityki innowacyjnej na Dolnym Śląsku, uszczegóławiający zapisy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 w tym zakresie.  
Dokument, został opracowany z uwagi na: kończący się okres obowiązywania obecnej Regionalnej Strategii Innowacji  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, zbliżającą się nową perspektywę programową i finansową Unii Europejskiej oraz zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej regionu dolnośląskiego.
Konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 trwają do 30 lipca 2020 r.
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 29 lipca 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
Więcej informacji na temat procesu konsultacji: http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/dolnoslaska-strategia-innowacji-2030/aktualnosci/artykul/ogloszenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-dolnoslaskiej-strategii-innowacji/
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego