Druga faza konsultacji dot. uregulowań w sprawie płac minimalnych na poziomie UE

Komisja Europejska rozpoczęła kolejną fazę konsultacji społecznych dotyczących przyszłych uregulowań prawnych dot. płac minimalnych.
Ostateczny termin na odpowiedź to 4 września 2020 r.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl.
W załączeniu znajdują się: dokument konsultacyjny oraz analiza prawna oraz społeczno-ekonomiczna, przygotowaną przez Komisję Europejską.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_979
Źródło: Komisja Europejska