Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii – wytyczne dotyczące kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy leśnej wykorzystywanej do produkcji energii

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących odnawialnych źródeł energii – rewizja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
Ostateczny termin na przesłanie opinii to 28 kwietnia 2021 r.

Bioenergia leśna musi być produkowana w sposób zrównoważony, aby wspierać cele UE w zakresie klimatu i energii. Aby to osiągnąć, w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii z 2018 r. wprowadzono nowe kryteria zrównoważonego rozwoju dla biomasy i biogazu wykorzystywanych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, które obejmują również biomasę leśną.

W ramach inicjatywy przygotowano wytyczne operacyjne dla państw członkowskich i podmiotów gospodarczych dotyczące tego, w jaki sposób można wykazać zgodność z nowymi kryteriami zrównoważonego rozwoju dla biomasy leśnej określonymi w art. 29 dyrektywy.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12943-Guidance-on-REDII-forest-biomass-sustainability-criteria

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się projekt rozporządzenia wykonawczego.
 
Źródło: Komisja Europejska