Efektywność energetyczna – rewizja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków – II faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej – rewizja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 22 czerwca 2021 r.

W 2020 r. Komisja przedstawiła swoją strategię na rzecz fali renowacji w celu pobudzenia renowacji energetycznej budynków w UE. Strategia ta zawiera plan działania obejmujący: (i) środki regulacyjne, finansowe i wspomagające; oraz (ii) cel, jakim jest co najmniej podwojenie do 2030 r. rocznego wskaźnika renowacji energetycznej budynków.

Cel ten wymaga zmiany odpowiedniego aktu prawnego UE, tj. dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zrewidowane zostaną przede wszystkim przepisy mające zasadnicze znaczenie dla pobudzenia renowacji budynków.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji w tym obszarze.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU/public-consultation
Źródło: Komisja Europejska