Ekspres pracodawcy

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorcy nie tylko znajomości rynku, oczekiwań klientów, produktu oraz technologii jego wytworzenia, ale również szeregu wymogów stawianych przez różnego rodzaju akty prawne.
Zdarza się często, że podstawową barierą zapoznania się z danym aktem prawnym jest problem z jego znalezieniem w wersji obecnie obowiązującej. Sprzyjają temu bardzo częste nowelizacje naszego systemu prawnego.


Pewna pomocą w tych kłopotach mogą się okazać strony ważnych, z punktu widzenia przedsiębiorcy i pracodawcy, ministerstw.
Poniżej zamieszczamy użyteczne dla Państwa, miejmy nadzieję, linki na niektóre strony rządowe, na których można znaleźć poszukiwane rozwiązania prawne, a niekiedy ciekawe informacje:
1. Ministerstwo Gospodarki – obowiązujące prawo

http://www.mg.gov.pl/Prawo/Obowiazujace+prawo/

2. Ministerstwo Gospodarki – przedsiębiorcy

http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/

3. Ministerstwo Gospodarki – fundusze UE

http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/

4. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – obowiązujące prawo – prawo pracy

http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=586

5. Ministerstwo Finansów – podatki

http://www.mf.gov.pl/index.php?const=3

6. Ministerstwo Środowiska – system informacji prawnej „Środowisko i gospodarka wodna”

http://www.mos.gov.pl/sip/index.htm

7. Ministerstwo Komunikacji – akty prawne

http://www.mt.gov.pl/article/akty_prawne//index.php?id_item_tree=afb3cc9fdaad2883f0281b94aa511e92

8. Ministerstwo Komunikacji – transport drogowy

http://www.mt.gov.pl/article/transport_drogowy//index.php?id_item_tree=f343d10fd2c434bd40c2141eae658162

9. Ministerstwo Komunikacji – transport kolejowy

http://www.mt.gov.pl/article/transport_kolejowy//index.php?id_item_tree=c5a892f02bd95959dd057eb8de5fe035

Pamiętajmy jednak, że siła Związku Pracodawców opiera się nie tylko na sprawności jego Biura, ale przede wszystkim na aktywności i zaangażowaniu jego Firm Członkowskich. Dlatego też prosimy Państwa o uwagi i spostrzeżenia dotyczące powyższych informacji, które mogą je uzupełnić i wzbogacić.

e-mail: prywatni@pracodawcy.pl