Energia dla polskiej gospodarki – teraźniejszość i przyszłość – nowe technologie i rozwiązania

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Dostęp do relatywnie taniej energii jest motorem dla wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i czynnikiem sprzyjającym podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorców. Drogą do tego może być wskazywanie innowacyjnych rozwiązań związanych z optymalizacją zużycia energii, racjonalizacja wykorzystywania energii, czy też współpraca podmiotów na rynku energii.

Uprzejmie informujemy, że w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Krajową Izbą Gospodarczą oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, odbędzie się Sesja Panelowa: „Energia dla polskiej gospodarki – teraźniejszość i przyszłość – nowe technologie i rozwiązania”, której partnerem jest Związek Pracodawców Polska Miedź.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym spotkaniu. Odbędzie się ono w dniu 13 października 2015 roku, w godz. 11:30 – 13:30, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, przy al. Korfantego.

Podczas Panelu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Wyzwania dla przedsiębiorców w kontekście polityk Unii Europejskiej – regulacje prawne, koszty pozyskania paliw i energii;
  • Bezpieczeństwo energetyczne, innowacje i konkurencyjność;
  • Optymalizacja zużycia energii i zmniejszenie emisji (efektywność energetyczna, inteligentne sieci i systemy pomiarowe);
  • Współpraca dużych przedsiębiorców z sektorem MŚP

Wszystkich zainteresowanych udziałem w seminarium uprzejmie prosimy o rejestrowanie się w systemie konferencyjnym V Europejskiego Kongresu MSP pod adresem https://rejestracja.ekmsp.eu/system/login poprzez potwierdzenie udziału w Sesji: „Energia dla polskiej gospodarki – teraźniejszość i przyszłość – nowe technologie i rozwiązania”.