Europejski Zielony Ład – Carbon border adjustment mechanism

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne dotyczące Carbon border adjustment mechanism (mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2), jako istotny element wprowadzania strategii Europejski Zielony Ład.

Ostateczny termin na  wyrażenie opinii w ramach konsultacji publicznych to 28 października 2020 r.

Wysiłki Unii Europejskiej na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. mogłyby zostać zniweczone przez brak ambicji ze strony międzynarodowych partnerów. Oznaczałoby to ryzyko ucieczki emisji. Ucieczka emisji ma miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa przenoszą produkcję do krajów mniej restrykcyjnych w odniesieniu do emisji. Wówczas globalne emisje nie zostałyby ograniczone.

Przedmiotem konsultacji będzie wypracowanie przyszłej dyrektywy UE w tym przedmiocie. Nowy mechanizm ma przeciwdziałać tej tendencji poprzez ustalenie ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla przy przywozie niektórych towarów spoza UE. Środek ten stanowiłby alternatywę dla obecnego przydziału bezpłatnych uprawnień lub rekompensaty za wzrost kosztów energii elektrycznej, które mają zapobiegać ryzyku ucieczki emisji poprzez ustalanie opłat za emisję gazów cieplarnianych w ramach unijnego systemu handlu emisjami (ETS). Przyjęcie przez Komisję ostatecznego tekstu dyrektywy jest planowane na pierwszy kwartał 2021 r.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE:  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism/public-consultation
Źródło: Komisja Europejska