Finansowe wskaźniki referencyjne (stopy procentowe, kursy giełdowe, kursy walutowe itp.) – przegląd przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów UE dotyczących finansowych wskaźników referencyjnych (m.in. Regulation (EU) 2016/1011 (the Benchmark Regulation / BMR))  Jest to III etap legislacyjny wniosku dotyczącego rozporządzenia, poprzedzający ostateczne przyjęcie dokumentu przez Komisję Europejską.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 6 października 2020 r.
Celem wniosku jest aktualizacja przepisów dotyczących finansowych wskaźników referencyjnych na dwa sposoby:
– Wskaźniki referencyjne stóp procentowych, stosowane przez banki do wyceny kredytów dla przedsiębiorstw i konsumentów, są reformowane lub zastępowane stopami ustalanymi przez banki centralne. Celem wniosku jest zapewnienie płynnego przejścia na nowy system.
– Przedsiębiorstwa w UE wykorzystują wskaźniki referencyjne publikowane poza UE do zabezpieczania ryzyka stopy procentowej i kursów walutowych. Celem wniosku jest, aby nadal miały one dostęp do tych wskaźników.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12268-Review-of-the-Benchmark-Regulation-
Źródło: Komisja Europejska