Forum Przemysłu Wydobywczego

Szanowni Państwo

Sygnatariusze FORUM PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

Informujemy, że posiedzenie Rady FORUM PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO, odbędzie się dnia 11 marca 2015 roku w Sali Konferencyjnej Rektoratu Akademii Górniczo-Hutniczej, znajdującej się w Krakowie przy ul. Mickiewicza 30.
Posiedzenie Rady FORUM rozpocznie się około godz. 15.00, po zakończeniu konferencji pt. „Polityka surowcowa Polski”.


W załączeniu przesyłam projekt porządku obrad Rady oraz projekt programu działań FORUM na rok 2015, bardzo proszę o przesyłanie uwag i propozycji uzupełnień do niniejszych dokumentów.
Planowane posiedzenie pozwoli na omówienie istotnych tematów oraz opracowanie i przyjęcie przez reprezentantów branży górniczej wspólnych, jak też jednolitych stanowisk oraz sposobów dalszego działania.

Z poważaniem

Michał Kuszyk

Koordynator

Forum Przemysłu Wydobywczego