Global Tailings Review – międzynarodowy standard bezpiecznego zarządzania obiektami unieszkodliwiania odpadów

Projekt Global Tailings Review ma na celu ustanowienie międzynarodowego standardu bezpiecznego zarządzania obiektami unieszkodliwiania odpadów.

The International Council on Mining and Metals (ICMM), Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) i Principles for Responsible Investment (PRI) wspólnie pracują nad przyjęciem najlepszych światowych praktyk w zakresie składowania odpadów (m.in przeróbczych i wydobywczych). Pracami kieruje dr Bruno Oberle.


Szczegóły dot. standardu zostaną wypracowane w toku prac badawczych i konsultacji. Założenia będą obejmować:

  • globalny i przejrzysty system klasyfikacji odpadów i obiektów unieszkodliwiania;
  • wymagania dotyczące zarządzania (w tym reakcji na sytuacje nadzwyczajne i awarie);
  • system wiarygodnych zabezpieczeń infrastrukturalnych i niezależnego ubezpieczania (w tym gwarancji finansowych).


Więcej na: Global Tailings Review

Źródło: International Council on Mining and Metals (ICMM), the United Nations Environment Programme (UNEP), Principles for Responsible Investment (PRI), The Global Tailings Review Initiative.