Głogów-16.09.2016_Konsultacje społeczne Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

16 września 2016 r. w Głogowie odbyły się konsultacje społeczne projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, z udziałem Wiceministra Rozwoju Pana Adama Hamryszczaka.

Ministerstwo Rozwoju reprezentował wiceminister Adam Hamryszczak.

konsultacje_pan-minister-adam-hamryszczak

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Pracodawców Polska Miedź Pani Beata Staszków Prezes Zarządu oraz Pan Tomasz Kuydowicz. Ponadto na spotkaniu obecni byli lokalni samorządowcy, przedstawiciele biznesu, świata nauki i mieszkańcy regionu.

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami, przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Wiodąca w niej jest zasada zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym oraz założenie, że z efektów Strategii skorzystają wszyscy obywatele.