HORIZON EUROPE CLUSTER 4: DIGITAL, INDUSTRY AND SPACE

Komisja Europejska przygotowała publikację dotyczącą Klastra 4  w ramach drugiego filara (Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa) programu „Horyzont Europa”. Dokument poświęcony jest zagadnieniom związanym z cyfryzacją, przemysłem i przestrzenią kosmiczną, a opisuje działania dotyczące technologii przemysłowych w takich dziedzinach jak rozwiązania cyfrowe, energetyka, mobilność, żywność i surowce.
Cyfryzacja i postęp technologiczny kształtują wszystkie sektory gospodarki i sposób życia społeczeństwa. Zmieniają one kierunek rozwoju i sposoby produkcji przemysłowej. Sukces tej transformacji jest uzależniony od badań i innowacji, które muszą być ukierunkowane na globalne przywództwo i autonomię w strategicznych łańcuchach wartości.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem: https://ec.europa.eu/research/pdf/horizon-europe/annex-4.pdf
Źródło: Komisja Europejska