Informacja UE: Usługi bankowe i finansowe

Usługi bankowe i finansowe (Najnowsze wydanie) – Banking and financial services (Latest edition)

UE prowadzi działania na rzecz zapewnienia solidności i bezpieczeństwa systemu finansowego oraz zagwarantowania, aby jednolity rynek oferował konsumentom i przedsiębiorstwom potrzebne im produkty finansowe. Instytucje i rynki finansowe odgrywają kluczową rolę w procesie stabilizacji i wzrostu gospodarki UE. Wspomniane instytucje i rynki zapewniają finansowanie gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom, umożliwiają osobom fizycznym oszczędzanie i inwestowanie, ubezpieczają od ryzyka i ułatwiają dokonywanie płatności. Zakłócenie systemu finansowego może mieć daleko idące konsekwencje. Kryzys finansowy z 2008 r. potwierdził, że żadne państwo UE nie jest w stanie zarządzać sektorem finansowym ani sprawować nadzoru nad stabilnością finansową w pojedynkę. W następstwie kryzysu UE przeprowadziła ambitne reformy służące wzmocnieniu unijnego systemu finansowego i poprawieniu zdolności UE do radzenia sobie ze wstrząsami finansowymi i gospodarczymi w przyszłości. Działania w tym zakresie obejmowały wzmocnienie przepisów dotyczących ochrony depozytów na wypadek upadłości banku.

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej (Komisja Europejska), Urząd Publikacji Unii Europejskiej
 
Sorry, no attachments exist.