Inicjatywa UE: Płatności natychmiastowe

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących płatności detalicznych na podstawie KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW w sprawie unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych COM(2020) 592 final.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 7 kwietnia 2021 r.

W unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych z 2020 r. podkreślono potrzebę ogólnounijnego systemu płatności natychmiastowych. W ramach tej inicjatywy oceniona zostanie potrzeba wspierania inicjatyw na rzecz rynku ogólnoeuropejskiego, których podstawę stanowią płatności natychmiastowe.
W ramach oceny skutków inicjatywy zbadane zostanie, czy:

  • potrzebne są nowe przepisy w tej dziedzinie,
  • właściwe byłyby środki o charakterze nieustawodawczym,
  • odpowiednie są inne warianty strategiczne.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena wpływu oraz skutków regulacji.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12931-Instant-Payments-
Źródło: Komisja Europejska