Inteligentne systemy transportowe (przegląd przepisów UE)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie przepisów UE dotyczących systemów transportowych (m.in Directive 2010/40/EU (the ITS Directive)).
Ostateczny termin na przesłanie opinii to 19 listopada 2020 r.

Inteligentne systemy transportowe zwiększają bezpieczeństwo, wydajność ruchu i komfort kierowcy, pomagając ludziom podejmować właściwe decyzje i dostosowywać się do sytuacji w ruchu. Przepisy UE mają na celu przyspieszenie i koordynację wdrożenia i wykorzystania tych systemów. W ramach tego przeglądu przeprowadzona zostanie ocena dostępności danych dotyczących infrastruktury i ruchu/podróży w całej unijnej sieci transportowej. Uwzględnione zostaną również nowe elementy, takie jak oparta na sieci i zautomatyzowana mobilność (np. pojazdy autonomiczne),platformy internetowe umożliwiające użytkownikom dostęp do różnych rodzajów transportu.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12534-Revision-of-the-Intelligent-Transport-Systems-Directive-
Źródło: Komisja Europejska