Inwestycje przyjazne środowisku – unijna norma dotycząca „obligacji ekologicznych” – konsultacje społeczne

Komisja Europejska prowadzi konsultacje planu działania dot. „obligacji ekologicznych” w ramach Planu działania: finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego).
Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 7 sierpnia 2020 r.

Celem tej inicjatywy jest pozyskanie większej puli środków finansowych na zrównoważone inwestycje poprzez ustanowienie unijnej normy dotyczącej „obligacji ekologicznych”, jasno określającej, w jakie aktywa i projekty można inwestować pozyskane w ten sposób środki. Podstawę tej normy stanowi sprawozdanie w sprawie zrównoważonych finansów opublikowane w czerwcu 2019 r. przez powołaną przez Komisję grupę ekspertów technicznych.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12447-EU-Standard-for-Green-Bond
Źródło: Komisja Europejska