Inwestycje transgraniczne w UE – doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów UE

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne dotyczące prawa regulującego Inwestycje transgraniczne w UE (w kontekście ‘Programu prac Komisji na 2020 r. Unia, która mierzy wyżej COM(2020)37 final’ oraz ‘Nowej strategii przemysłowej dla Europy, COM(2020) 102 final’.
Ostateczny termin na odpowiedź to 8 września 2020 r.

W celu stworzenia jak najlepszego klimatu inwestycyjnego w UE w ramach tej inicjatywy zostanie przeanalizowane w jaki sposób doprecyzować przepisy, które chronią i ułatwiają inwestycje między krajami UE. Regulacja będzie zawierać nowe środki służące wypełnieniu luk inwestycyjnych, a także poprawienie egzekwowania przepisów w sporach między inwestorami a rządami krajowymi.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12403-Investment-protection-and-facilitation-framework
Źródło: Komisja Europejska