Jednolity rynek – nowe uzupełniające narzędzie służące skuteczniejszemu egzekwowaniu reguł konkurencji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. ochrony konkurencji – “jednolity rynek” – nowe narzędzie służące skuteczniejszemu egzekwowaniu reguł konkurencji (na podstawie dokumentu Single Market Performance Report 2019 (SWD(2019)444 final))
Ostateczny termin na wysłanie opinii to 8 września 2020 r.

Inicjatywa jest jednym ze środków, które mają na celu dostosowanie polityki konkurencyjności i przepisów w tej dziedzinie do realiów nowoczesnej gospodarki. Inicjatywa ma wypełnić luki w aktualnych przepisach unijnych, zidentyfikowane w oparciu o doświadczenia Komisji we wdrażaniu unijnych przepisów w sprawie konkurencyjności. Podstawą dla tych działań jest też przebiegający na całym świecie proces rewizji, w wyniku którego dostrzeżono potrzebę wprowadzenia do przepisów w sprawie konkurencyjności zmian umożliwiających ich egzekwowanie, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności rynków.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool
Źródło: Komisja Europejska