Kompleksowy plan działania na nadchodzący czas – 100 dni solidarności w walce z COVID-19

Uprzejmie informujemy, że Rząd RP rozpoczął konsultację planu działania na nadchodzący czas – 100 dni solidarności w walce z COVID-19 (III warianty projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)

Po analizie danych dotychczasowych zachorowań został przedstawiony kompleksowy plan i założenia na nadchodzące 100 dni. Pozwoli to łatwiej dostosować się do epidemicznej rzeczywistości – zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej.

Nowe rozwiązania zostały omówione w ramach posiedzeń Rady Medycznej, Gospodarczego Sztabu Kryzysowego i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także z analitykami i legislatorami Kancelarii Premiera i Rządowego Centrum Legislacji.

W ramach prac przygotowano trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.To trzy warianty obostrzeń, po które Rząd będzie sięgał w zależności od rozwoju sytuacji. Dotyczą one:

  • tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12),
  • etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej),
  • kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie)

Projekt rozporządzeń znajdują się w załączeniu.

Link do informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/100-dni-solidarnosci-w-walce-z-covid-19
Wspólnie ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców zbieramy opinię do planu działania
Uprzejmie prosimy o przekazywanie propozycji opinii, wniosków i uwag do materiałów na adres szkop@pracodawcy.pl.
– w zakresie „etapu odpowiedzialności” do godz. 17:00 w poniedziałek (23.11)
– w zakresie dwóch pozostałych – do godz. 17:00 w piątek (27.11)