Komunikat organizacji europejskich – rola pracodawców w procesie ożywienia gospodarczego Europy

Europejscy pracodawcy są zaangażowani w proces tworzenia warunków wykonywania pracy, tworzenia miejsc pracy i dostosowywania umiejętności, kwalifikacji  w ramach ożywienia po pandemii COVID-19.

BusinessEurope i inni Europejscy pracodawcy – sygnatariusze sektorowi, przesyłają jasny sygnał do władz publicznych i związków zawodowych na wszystkich szczeblach, że dołożą wszelkich starań, aby tworzyć nowe możliwości zatrudnienia w Europie, podkreślając jednocześnie, jakie warunki muszą być spełnione, aby robić to efektywnie.
Unia Europejska, podobnie jak cała gospodarka globalnie, przeżywa obecnie najgłębszą recesję od czasu Wielkiego Kryzysu lat trzydziestych XX wieku. Chociaż sytuacja pozostaje bardzo niepewna, według prognoz Komisji Europejskiej gospodarka UE spadnie w tym roku o około 8,3%, co oznacza, że będzie to spadek głębszy niż podczas światowego kryzysu finansowego w 2009 roku. Podkreślenia wymaga fakt, że wspólna odpowiedź krajów Europy na kryzys pozwoliła dotychczas ograniczyć jego społeczne skutki jako, że w bardziej skuteczny sposób niż miało to miejsce w innych regionach świata. Silni i autonomiczni partnerzy społeczni w Europie są atutem w szybkim wdrażaniu dość wyważonych rozwiązań kryzysowych.

W ostatnich miesiącach dominowały dwa trendy:

  • na poziomie międzybranżowym skupiono się na trójstronnych porozumieniach między rządami, pracodawcami i pracownikami,
  • na poziomie sektorów i przedsiębiorstw wprowadzono wiele rozwiązań i inicjatyw w zakresie dialogu społecznego, jako odpowiedź na łagodzenie dotkliwych dla całej gospodarki skutków kryzysu. Były one nakierowane, w szczególności, na eliminacje problemów wynikających z powodu braku swobodnego przepływu pracowników, zakłóceń w łańcuchu dostaw na poziomie globalnym oraz związanego z tym faktycznego wpływu na zdolności produkcyjne.

Pełny tekst stanowiska w załączeniu.
Więcej informacji pod linkiem: https://www.businesseurope.eu/publications/european-employers-are-committed-creating-conditions-return-employment-job-creation-and
Źródło: BusinessEurope