Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady z dnia 15 stycznia 2019 r. W kierunku skuteczniejszego i bardziej demokratycznego procesu podejmowania decyzji w dziedzinie polityki podatkowej UE COM(2019) 008;

Uprzejmie informuję, że przekazany został do konsultacji społecznych następujący dokument:

Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady z dnia 15 stycznia 2019 r. W kierunku skuteczniejszego i bardziej demokratycznego procesu podejmowania decyzji w dziedzinie polityki podatkowej UE COM(2019) 008;
przedmiotowy dokument przesyłamy w załączeniu.
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych uwag w sprawie powyższego projektu w terminie do 18 lutego 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl