Konkurs “Kreator miejsc pracy”

Szanowni Państwo,

W imieniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie – „Kreator miejsc pracy”.

Celem konkursu jest wyróżnienie tych pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody, m.in. tytuł „Kreatora miejsc pracy 2015“,  przyznane będą w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać drogą elektroniczną (konkurs@mpips.gov.pl), pocztą lub składać osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem KONKURS KREATOR) w okresie od 2 marca do 29 maja.

Nagrody pracodawcom wręczy Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej gali w czerwcu. Zwycięzcy konkursu otrzymają m.in. prawo posługiwania się tytułem „Kreator miejsc pracy” i logiem konkursu przez rok.

W załączeniu przekazujemy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

W skład Kapituły konkursowej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców. Pracodawców RP w Kapitule konkursowej będzie reprezentował Prezydent Andrzej Malinowski.