Konsultacje dyrektywy UE dot. cyberbezpieczeństwa

Komisja Europejska (KE) uruchomiła konsultacje publiczne związane z przeglądem i rewizją tzw. dyrektywy NIS. (Dyrektywa 2016/1148 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii).
Uwagi oraz opinie można zgłaszać do 2 października 2020 roku.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami mają dwa cele:
• zgromadzenie opinii na temat wdrażania dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji w celu wsparcia analizy dotyczącej oceny retrospektywnej dyrektywy,
• zgromadzenie opinii na temat skutków ewentualnych przyszłych zmian aktu prawnego w celu wsparcia oceny perspektywicznej. Konsultacje będą zawierały pytania o charakterze ogólnym mające na celu zebranie informacji zwrotnych od ogółu społeczeństwa oraz bardziej szczegółowe pytania techniczne skierowane do ekspertów.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii do dnia 1 października 2020 na adres: szkop@pracodawcy.pl.
W załączeniu znajduje się tekst dyrektywy.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12475-Revision-of-the-NIS-Directive/public-consultation (po kliknięciu w link proszę o wybranie języka polskiego w menu na górze)
UWAGA: Komisja Europejska w pierwszej kolejności opublikowała kwestionariusz w wersji angielskiej. Jednak w ciągu najbliższych kilku tygodni udostępniony zostanie także w językach narodowych państw UE. Zatem już teraz można przekazać swoje uwagi w języku angielskim lub poczekać do momentu opublikowania kwestionariusza w wersji polskiej.
Źródło: Komisja Europejska