Konsultacje MIiR_Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, iż 24 lipca 2019 w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie otwierające konsultacje Założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (ZUP).
Od początku bieżącego roku prowadzone są intensywne prace nad przygotowaniem dokumentów programowych na perspektywę budżetową 2021-2027, w tym ZUP. Dokument zawiera opis celów polityki wybranych do realizacji, zarys obszaru interwencji funduszy unijnych i wstępne ramy finansowe.

Link do strony, na której został zamieszczony dokument wraz z formularzem zgłaszania uwag:  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/umowa-partnerstwa-na-lata-2021-2027-zalozenia/

Etap konsultacji społecznych dokumentu trwa do 20 sierpnia 2019 r. 
Jednocześnie uprzejmie informuję, że na stronie zostały załączone również prezentacje z konferencji otwierającej konsultacje społeczne.

Uprzejmie informujemy, iż wspólnie w ramach Pracodawców RP ( Departament Funduszy Europejskich) prowadzimy działania mające na celu wykreowanie kolejnych obszarów projektowych, zatem uprzejmie proszę o informacje na temat obszarów oraz działań projektowych, którymi byliby Państwo zainteresowani w kolejnej perspektywie.
Informacje w tej sprawie można przesyłać na adres mailowy szkop@pracodawcy.pl. do dnia 20 sierpnia 2019.
Informacje te będą istotne podczas dyskusji na temat realizacji poszczególnych projektów z Instytucją Zarządzającą oraz Instytucjami Pośredniczącymi


Źródło: Departament Relacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej