Konsultacje NDS i NDN

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

W związku z zaplanowanym na dzień 3 kwietnia 2018 roku kolejnym posiedzeniem Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w załączeniu przesyłam dokumentację obejmującą zagadnienia, które omawiane będą podczas tego spotkania, a  dotyczące planowanych dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla trzech substancji chemicznych.

Uprzejmie proszę o przesłanie w terminie do dnia 28 marca 2018 roku wszelkich ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do przedstawionych propozycji dopuszczalnych poziomów narażenia w środowisku pracy na przedmiotowe substancje.

Wszelkie uwagi proszę przesyłać na adres mailowy: kuydowicz@pracodawcy.pl

Nasz przedstawiciel uczestniczący w pracach Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN przedstawi zgłoszone przez Państwa uwagi podczas najbliższego posiedzenia Komisji.