Konsultacje nowej Polityki Przemysłowej Polski

Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii rozpoczęło prace nad nową Polityką Przemysłową Polski. Jej efektami mają być rozwój polskiego przemysłu i zwiększenie jego innowacyjności, a także wzmocnienie odporności naszej gospodarki na wstrząsy oraz poprawa jej globalnej konkurencyjności. Politykę przemysłową ma tworzyć pięć osi rozwojowych: cyfryzacja, bezpieczeństwo, lokalizacja, Zielony ład i nowoczesne społeczeństwo.

Strategia powstanie przy współudziale i w dialogu z przedsiębiorcami, przedstawicielami przemysłu, ekspertami, naukowcami i organizacjami pozarządowymi

Pierwszy etap konsultacji posłuży do stworzenia Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Obejmuje on następujące obszary: (Maksymalna długość odpowiedzi dla każdego punktu: 1000 znaków)

 1. Ogólne problemy w funkcjonowaniu np. transformacja niskoemisyjna, cyfryzacja, transformacja w kierunku przemysłu 4.0, gospodarka obiegu zamkniętego, zagospodarowanie odpadów, dostęp do pracowników, dostęp do infrastruktury etc.)

Opis występujących problemów w funkcjonowaniu (kategorie):

 • związane z prawem krajowym,
 • związane z prawem unijnym,
 • związane z dofinansowaniem dla branży,
 • związane z kontaktami z urzędami (dotyczące celów i sposobu działania instytucji), np. kontrole, certyfikacja, normalizacja.

2.    Branżowe / specyficzne problemy dla poszczególnych gałęzi przemysłu

Opis występujących problemów w funkcjonowaniu branży (kategorie):

 • związane z prawem krajowym,
 • związane z prawem unijnym,
 • związane z dofinansowaniem dla branży,
 • związane z kontaktami z urzędami (dotyczące celów i sposobu działania instytucji), np. kontrole, certyfikacja, normalizacja.
 • W zakresie dostępu do kadr, zasobów, surowców, energii, infrastruktury etc.
 1. Jakich narzędzi potrzebujesz, aby rozwijać swoją firmę?

Opis narzędzi

 1. Jakie potrzeby ma twoja firma w zakresie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji Twoich pracowników?

Opis potrzeb

 1. Jakie są słabe i silne strony Twojej firmy? Jakie widzisz dla niej szanse, a jakie zagrożenia?

Opis słabych i silnych stron, szans i zagrożeń

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie propozycji we wskazanych wyżej pięciu obszarach. Państwa propozycje i uwagi zostaną zebrane przez Biuro Związku oraz skierowane do Ministerstwa Pracy, Rozwoju i Technologii. Kolejnym etapem prac będzie opracowanie Białej Księgi Rozwoju Przemysłu, który powstanie w wyniku analiz zgłoszonych propozycji. Ostateczna wersja Białej Księgi będzie natomiast stanowiła podstawę do opracowania Polityki Przemysłowej Polski.

Konsultacje trwają do 31 stycznia 2021 r. Uprzejmie proszę o przesłanie propozycji, również w wersji edytowalnej, do dnia 28 stycznia 2021 r. na adres szkop@pracodawcy.pl