Konsultacje podatkowe – faktury uproszczone – MF

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe dotyczące faktur uproszczonych.
Ministerstwo Finansów proponuje redukcję obowiązków administracyjnych poprzez przyjęcie założenia, że paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestałby być fakturą uproszczoną. Propozycja polega na tym, żeby wprowadzić dodatkową, obligatoryjną informację do faktur uproszczonych, tak żeby za fakturę uproszczoną uznać dokument, który zawiera również dane nabywcy: nazwę (imię i nazwisko) oraz adres nabywcy.

Link do konsultacji: https://www.gov.pl/web/finanse/startuja-konsultacje-podatkowe-dotyczace-faktur-uproszczonych
Uprzejmie prosimy o przekazywanie propozycji opinii, wniosków i uwag do projektu wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem, także w formie elektronicznej (edytowalnej) konkretnych propozycji zmian, w terminie do dnia 9 listopada 2020 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.