Konsultacje podatkowe w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz w zakresie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym;