UE Konsultacje prawa ubezpieczeń i reasekuracji – przegląd wymogów ostrożnościowych

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przepisów ubezpieczeniowych (w kontekście ‘Dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 2009/138/EC Solvency II Directive’).
Ostateczny termin na odpowiedź dot. planów działań to 26 sierpnia 2020 r., czas na wyrażenie opinii w ramach konsultacji publicznych to 21 października 2020 r.

Dla zapewnienia ochrony ubezpieczających, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji w UE muszą zarezerwować wystarczającą ilość kapitału na pokrycie nieoczekiwanych strat w razie kryzysu, a także wdrożyć wewnętrzną ocenę ryzyka.

Przepisy zawarte w dyrektywie w sprawie wypłacalności zostaną poddane przeglądowi i w miarę możliwości uproszczone w odniesieniu do mniejszych przedsiębiorstw, zwłaszcza jeśli chodzi o:

  • środki w zakresie gwarancji długoterminowych,
  • kapitałowy wymóg wypłacalności,
  • minimalny wymóg kapitałowy,
  • nadzór nad firmami działającymi w różnych krajach / grupami przedsiębiorstw.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12461-Review-of-measures-on-taking-up-and-pursuit-of-the-insurance-and-reinsurance-business-Solvency-II-
Źródło: Komisja Europejska