Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Uprzejmie informuję, że przekazany do konsultacji publicznych został:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem przesyłam w załączeniu.
Zaznaczam, że jest to projekt poselski przygotowany przez posłów Kukiz 15.
Projekt przewiduje zmiany dotyczące dyżuru (czas pracy, wynagrodzenie) oraz pracowników zarządzającym zakładem pracy w imieniu pracodawcy.
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu ustawy w terminie do 7 maja 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl
Ponadto informuję, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło konsultacje społeczne Zielonej Księgi, poświęconej problemowi zatorów płatniczych.
W Zielonej Księdze resort pokazuje najciekawsze, jego zdaniem, regulacje obowiązujące w innych państwach Unii Europejskiej oraz przykładowe rozwiązania, które można wprowadzić do polskiego porządku prawnego.
Z dokumentem można zapoznać się na następujących stronach WWW:  http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/ruszaja-konsultacje-z-przedsiebiorcami-ws-zatorow-platniczych/  oraz   http://www.mpit.gov.pl/strony/publikacje/zielona-ksiega-nt-zatorow-platniczych/
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii dotyczących Zielonej Księgi w terminie do 14 maja 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl