Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych;

projekt wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/rozporzadzenie-ministra-finansow-w-sprawie-wzorow-dokumentow-stosowanych-w-egzekucji-naleznosci-pienieznych

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do projektu w terminie do 15 października 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź