konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych;
  • Projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych;

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych wraz z załącznikiem, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/rozporzadzenie-ministra-finansow-w-sprawie-zabezpieczen-akcyzowych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-finansow-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-maksymalnych-norm-dopuszczalnych-ubytkow-i-dopuszczalnych-norm-zuzycia-wyrobow-akcyzowych

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższych projektów w terminie do 5 listopada 2015 roku do godz. 13.00 na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Ponadto informujemy, że Ministerstwo Finansów opracowało Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej na 2016 rok (Główne Założenia Planu przekazaliśmy Państwu mailem 15 października br.).

W ramach Planu sporządzono wykaz branż, które powinny znaleźć się pod szczególną kontrolą organów skarbowych.

W związku z tym pragniemy poinformować, iż we współpracy z Pracodawcami RP stale monitorujemy działania administracji i podejmujemy działania zmierzające do poprawy jej funkcjonowania.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie naszym ekspertom wszelkich niepokojących sygnałów, które wiążą się z nieprawidłowym bądź nieuzasadnionym działaniem organów skarbowych w celu podjęcia kroków zmierzających do poprawy sytuacji Podatników.

Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej na 2016 określa, jakie branże powinny znaleźć się pod szczególną kontrolą trzech rodzajów urzędów skarbowych:

  • strategicznego Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, który ma powstać 1 stycznia 2016 r. i ma obsługiwać największych podatników;
  • wyspecjalizowanych urzędów zajmujący się obsługą m.in. banków spółdzielczych, oddziałów zagranicznych przedsiębiorstw i innych podatników o przychodach na poziomie co najmniej 3 mln euro;
  • pozostałych, zwykłych urzędów.

Dla każdej z tych kategorii Ministerstwo Finansów opracowało inną hierarchię branż do kontroli:

STRATEGICZNE WYSPECJALIZOWANE POZOSTAŁE
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe Doradztwo i inne usługi niematerialne Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane
Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane Handel hurtowy pozostały Nieruchomości
Handel elektroniką Nieruchomości Doradztwo i inne usługi niematerialne
Handel hurtowy pozostały Działalność agentów sprzedaży Opieka zdrowotna (w tym praktyka lekarska i pozostałe usługi medyczne)
Paliwa Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Motoryzacja Usługi finansowe i ubezpieczeniowe Transport i logistyka
Transport i logistyka Handel elektroniką Motoryzacja
  e-handel i usługi informatyczne Handel hurtowy pozostały
  Produkcja i obrót metalami i Produktami metalowymi e-handel i usługi informatyczne
  Motoryzacja Handel artykułami spożywczymi i tytoniem
  Handel artykułami spożywczymi i tytoniem Produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi
  Paliwa