Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych: projektu ustawy – prawo zamówień publicznych; projektu ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

  • projektu ustawy – prawo zamówień publicznych

projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12271652/katalog/12284974#12284974

  • projektu ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12271654/katalog/12285050#12285050

Przedmiotowe projekty implementują przyjęte w 2014 r. dyrektywy UE, wprowadzając przy tym liczne zmiany do systemu zamówień publicznych w Polsce.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii w terminie do 14 maja 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź