Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;

projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12279558/katalog/12326522#12326522

Projekt zmierza do wykonania nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska (dalej: Poś) z 11 lipca 2014 roku, która weszła w życie we wrześniu 2014 roku.

Zgodnie z przepisami przejściowymi do nowelizacji ustawy Poś Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uruchomi system teleinformatyczny do prowadzenia rejestru historycznego nie później niż z dniem 5 września 2016 roku.

Pojawiła się w tej sytuacji potrzeba bardziej szczegółowego określenia zakresu danych, które powinny być gromadzone w obu rejestrach – projektowane rozporządzenie określa ten zakres.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 27 grudnia 2015 roku na adres: sekretariat@pracodawcy.pl

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź