Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy, że obecnie w Sejmie RP toczą się prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej.

Projekt ten wraz z uzasadnieniem przesyłamy w załączeniu.

Projekt wpłynął do Sejmu 14 grudnia, a 15 skierowany został do pierwszego czytania do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Projekt nie był wcześniej przekazany do konsultacji społecznych.

Trudno jest w chwili obecnej ocenić jak szybki będzie postęp prac legislacyjnych.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu niezwłocznie na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź