Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu przez Ministra Cyfryzacji do konsultacji społecznych:

  • Projekt Założeń Strategii Cyberbezpieczeństwa RP;
  • projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020;

  • Projektu Założeń Strategii Cyberbezpieczeństwa RP;

przedmiotowy projekt w formacie PDF oraz formatach edytowalnych jest dostępny pod adresem: https://mc.gov.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-konsultacji-zalozen-strategii-cyberbezpieczenstwa-dla-rp

W dokumencie przedstawiono nie tylko prawno-instytucjonalną analizę stanu obecnego, ale też główne założenia budowy efektywnego systemu ochrony cyberprzestrzeni RP oraz proponowane rozwiązania, które posłużą do przygotowania krajowej Strategii Cyberbezpieczeństwa RP.

Uprzejmie prosimy o uważną analizę dokumentu oraz zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 4 marca 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Krótki termin konsultacji wynika z ograniczonych ram czasowych narzuconych przez Ministerstwo Cyfryzacji, które oczekuje na przekazanie uwag do 8 marca br.

  • projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020;

projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12282303/katalog/12337857#12337857

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 21 marca 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem