Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • projektu aktu ustawodawczego Unii Europejskiej: wniosku dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Przedmiotowy projekt przesyłamy w załączeniu. Został on przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 8 marca 2016 roku.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 16 marca 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

(krótki okres konsultacji wyznaczony przez stronę rządową uzasadniony został koniecznością przygotowania w terminie stanowiska rządu RP)

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź