konsultacje społeczne

Szanowni Państwo

Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego Rady i Europejskiej Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczący planu działania w sprawie VAT

Dokument dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/komunikat-komisji-do-parlamentu-europejskiego-rady-i-europejskiej-komitetu-ekonomiczno-spolecznego-dotyczacy-planu-dzialania-w-sprawie-vat

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 22 kwietnia 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź