Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (projekt z dnia 15 kwietnia 2016 r.)

Projekt wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/osoby-niepelnosprawne/projekt-rozporzadzenia-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-ustalenia-wzorow-deklaracji-skladanych-zarzadowi-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-przez-pracodawcow-zobowiazanych-do-wplat-na-ten-fundusz-/

 

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 4 maja 2016 roku do godz. 12.00 na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź