Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłamy w załączeniu.

Ustawa ta ma na celu wprowadzenie nowego systemu wynagradzania osób kierujących spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz spółkami samorządowymi.

 

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 10 maja 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź